Small

 • 25 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej

1 044 €

min. 12 miesięczna umowa

1 106 €

min. 6 miesięczna umowa

1 167 €

min. 3 miesięczna umowa

Medium

 • 50 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim

2 080 €

min. 12 miesięczna umowa

2 206 €

min. 6 miesięczna umowa

2 331 €

min. 3 miesięczna umowa

Large

 • 100 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim
 • infolinia psychologiczna/telefon wsparcia

3 663 €

min. 12 miesięczna umowa

3 889 €

min. 6 miesięczna umowa

4 115 €

min. 3 miesięczna umowa

PRO

 • 200 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim
 • infolinia psychologiczna/telefon wsparcia
 • 10% rabatu na każdą kolejną konsultację od aktualnego cennika

6 620 €

min. 12 miesięczna umowa

7 039 €

min. 6 miesięczna umowa

7 458€

min. 3 miesięczna umowa

UNLIMITED

Przy zapotrzebowaniu powyżej 200 konsultacji miesięcznie oferta ustalana indywidualnie.

Small

 • 25 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form

1 044 €

minimum 12-month contract

1 106 €

minimum 6-month contract

1 167 €

minimum 3-month contract

Medium

 • 50 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian

2 080 €

minimum 12-month contract

2 206 €

minimum 6-month contract

2 331 €

minimum 3-month contract

Large

 • 100 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian
 • psychological helpline

3 663 €

minimum 12-month contract

3 889 €

minimum 6-month contract

4 115 €

minimum 3-month contract

PRO

 • 200 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian
 • psychological helpline
 • 10% discount for each non-package consultation

6 620 €

minimum 12-month contract

7 039 €

minimum 6-month contract

7 458 €

minimum 3-month contract

UNLIMITED

With a need for more than 200 consultations per month, the offer is discussed on an individual basis.

Projekt realizowany przez: Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz