Small

 • 25 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej

995 €

min. 12 miesięczna umowa

1 053 €

min. 6 miesięczna umowa

1 112 €

min. 3 miesięczna umowa

Medium

 • 50 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim

1 981 €

min. 12 miesięczna umowa

2 101 €

min. 6 miesięczna umowa

2 220 €

min. 3 miesięczna umowa

Large

 • 100 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim
 • infolinia psychologiczna/telefon wsparcia

3 488 €

min. 12 miesięczna umowa

3 703 €

min. 6 miesięczna umowa

3 919 €

min. 3 miesięczna umowa

PRO

 • 200 wideokonsultacji
 • psychoedukacja – 1 film/miesiąc
 • webinar otwierający dla pracowników
 • wsparcie techniczne
 • indywidulany opiekun umowy
 • dedykowana platforma informacyjna
 • dodatkowe materiały edukacyjne
 • raporty wykonanych konsultacji
 • komplet materiałów informacyjnych w formie tradycyjnej i multimedialnej
 • konsultacje w języku angielskim
 • konsultacje w języku ukraińskim
 • infolinia psychologiczna/telefon wsparcia
 • 10% rabatu na każdą kolejną konsultację od aktualnego cennika

6 305 €

min. 12 miesięczna umowa

6 704 €

min. 6 miesięczna umowa

7 103 €

min. 3 miesięczna umowa

UNLIMITED

Przy zapotrzebowaniu powyżej 200 konsultacji miesięcznie oferta ustalana indywidualnie.

Small

 • 25 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form

995 €

minimum 12-month contract

1 053 €

minimum 6-month contract

1 112 €

minimum 3-month contract

Medium

 • 50 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian

1 981 €

minimum 12-month contract

2 101 €

minimum 6-month contract

2 220 €

minimum 3-month contract

Large

 • 100 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian
 • psychological helpline

3 488 €

minimum 12-month contract

3 703 €

minimum 6-month contract

3 919 €

minimum 3-month contract

PRO

 • 200 video-consultations
 • psychoeducation – 1 movie/month
 • opening webinar for employees
 • technical support
 • individual supervisor of your contract
 • dedicated platform – MB portal
 • additional education materials
 • monthly reports
 • information materials in both traditional and multimedia form
 • video-consultations in English
 • video-consultations in Ukrainian
 • psychological helpline
 • 10% discount for each non-package consultation

6 305 €

minimum 12-month contract

6 704 €

minimum 6-month contract

7 103 €

minimum 3-month contract

UNLIMITED

With a need for more than 200 consultations per month, the offer is discussed on an individual basis.

Projekt realizowany przez: Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz