Procedura pierwszej konsultacji

1. Przywitanie z pacjentem.
2. Prosimy pacjenta o podanie:
– Imię i nazwisko
– Adres zamieszkania (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość)
– PESEL
3. Informujemy, że dane potrzebne są do sporządzenia dokumentacji medycznej i nikt poza specjalistami Poradni Internetowej nie ma do nich dostępu.
4.  Poinformowanie pacjenta, że konsultacja internetowa może nie być właściwa w każdym przypadku, w szczególności myśli samobójczych czy bezpośredniego zagrożenia życia.
5. Zawarcie kontraktu słownego.
6. Rozpoczęcie rozmowy.
7. Dokonanie wpisu w dokumentacji po zakończonej rozmowie.
8. Konsultacja trwa 50 minut + 10 minut na uzupełnienie dokumentacji.

Program do prowadzenia dokumentacji medycznej.

1. Programem do prowadzenia dokumentacji jest Dr Widget. 
2. Każdy z Państwa otrzyma link aktywacyjny do założenia konta.
3. Po każdej wizycie dokonujemy wpisu w dokumentacji.

Program do przeprowadzania wideokonsultacji

1. Programem do przeprowadzania konsultacji jest ZOOM.
2. Link generowany jest przez Specjalistę chwilę przed spotkaniem -> INSTRUKCJA JAK TO ZROBIĆ
3. Pacjent po rezerwacji wizyty otrzymuje informacją mailową z potwierdzeniem terminu i instrukcją, aby monitorować chwilę przed spotkaniem swoją skrzynkę pocztową (także SPAM) na którą wysyłamy link.
4. Aby skutecznie skorzystać z załączonej instrukcji i wygenerować link do spotkania należy pobrać aplikację ZOOM i zarejestrować konto: https://zoom.us/signup

Dokonywanie opłaty za wizytę - pacjent indywidualny

Poniższą informację należy przesłać klientowi mailem.

 1. Należy dokonać wpłaty przed wizytą na poniższe dane:
  Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju
  FOCUS Woźniak Mateusz,
  ul. Sikornik 18, 44-122 Gliwice,
  NIP: 969-163-12-15
  Nr konta: 14 1050 1298 1000 0092 5493 7114
  Tytuł: Imię i nazwisko PACJENTA, data wizyty, godzina wizyty
  Kwota: 130 zł 
 2. Klient indywidualny korzysta z systemu umawiania wizyt dostępnego na stronie. W miejscu HASŁO/KOD wpisuje: WIZYTA OPŁACONA.
 3. Przelewu należy dokonać przed konsultacją. 

Umawianie przez pacjenta kolejnych spotkań

Klient pozostający w terapii powinien umawiać się ze spotkania na spotkanie. Wielu robi tak, że rezerwują kilka terminów w przód, a potem z nich nie korzystają i odwołują. Proszę informować klientów o tym fakcie.

Trudności techniczne

PROCEDURA W TRAKCIE TWORZENIA

Sytuacja losowa - brak możliwości odbycia konsultacji przez specjalistę.

PROCEDURA W TRAKCIE TWORZENIA

Pacjent nie pojawił się na wizycie.

W przypadku, gdy to pacjent nie zjawi się na konsultacji wizyta jest liczona jako zrealizowana. Specjalista po upływie 20 minut ma prawo rozłączyć spotkanie.

Pacjent przejawia myśli i zachowania suicydalne

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z KLIENTEM W PRZYPADKU ZAGROŻENIA ŻYCIA

 1. Portal nie świadczy usług interwencji kryzysowej w stanach głębokich kryzysów emocjonalnych i występujących u klienta myśli lub działań samobójczych.
 2. W takich przypadkach, Specjalista:
  – zaleca jak najszybszą konsultację psychiatryczną,
  – informuje o możliwości skorzystania z konsultacji w ramach ogólnopolskiego telefonu zaufania pod numerem 800 70 2222,
  – zaleca kontakt z pogotowiem ratunkowym pod numerem 112.Specjalista nie udziela świadczeń osobom pozostającym w stanie nietrzeźwości i/lub pod wpływem środków odurzających.

Psychoterapia online - jedynie po 2 roku kursu

Nasze działanie musi znajdować potwierdzenie w odpowiednich zapisach prawa. Jeśli chodzi o psychoterapię działamy na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Oznacza to, że osoby, które nie ukończyły drugiego roku szkoły psychoterapeutycznej nie są uprawnione do prowadzenia psychoterapii. Dlatego wśród oferowanych usług w tych przypadkach występuje jedynie konsultacja psychologiczna. Świadczenia mające charakter systematyczny oczywiście możemy nazywać terapią, jednak należy komunikować pacjentowi, że nie jest to psychoterapia, a terapia psychologiczna.

Wzór tabeli rozliczeniowej

 1. Tabelę rozliczeniową tworzymy na Dysku Google dostępnym pod utworzonym przez Państwa mailem firmowym.
 2.  Tabelę należy udostępnić p. Justynie poprzez kliknięcie UDOSTEPNIJ i wpisanie jej adresu mail: justyna.focus@gmail.com
 3.  Jest to BARDZO WAŻNE ponieważ na podstawie tej tabeli REALIZOWANE SĄ WYPŁATY.
 4. Poniżej znajduje się wzór tabeli jaka należy utworzyć.
Projekt realizowany przez: Centrum Terapii i Wspomagania Rozwoju FOCUS Woźniak Mateusz